» خونه :: ۱۳٩٦/۳/۱۱
» متن ترانه هم نفس :: ۱۳٩٥/٥/٥
» دانلود آهنگ "غربت" :: ۱۳٩٤/٤/٥
» پس چرا من نرقصم :: ۱۳٩٤/۳/٢
» هوای یار :: ۱۳٩٤/٢/٢
» عشق من :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» نوروزتان پیروز :: ۱۳٩٤/۱/۱
» با آرزوی موفقیت برای شما :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» نوروزتان پیروز :: ۱۳٩۳/۱/۱
» تیم ملی :: ۱۳٩٢/٤/٤
» مهرداد بر سر مزار فرزین :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» Farzin Winamp Skin :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» آهنگ زینو :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» زمستون :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» برگ زرد-غم :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» نکته :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» درباره عبدی یمینی :: ۱۳٩۱/۳/۱
» یک عکس قدیمی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» می نویسم که بدونی هنوز زنده هستم :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» لینک آهنگهای قابل دانلود فرزین :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» دریافت دو آهنگ :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
» چند قطعه از شوهای فرزين :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٧
» شوی فرزین در شبکه ماهواره ای حمید شب خیز :: ۱۳۸٤/۱/٢٧
» دريافت آهنگهای فرزينDOWNLOAD MUSIC :: ۱۳۸۳/٤/۱
» ساخت وب سایت فرزین :: ۱۳۸۳/۳/۸
» خير مقدم :: ۱۳۸٢/۱/۱
» ۱۳۸۱/۱٢/٥ :: ۱۳۸۱/۱٢/٥
» عکسهای زنده ياد فرزين :: ۱۳۸۱/۱۱/٢۸
» ۱۳۸۱/۱۱/٦ :: ۱۳۸۱/۱۱/٦
» نام آلبومها :: ۱۳۸۱/۱۱/۱
» نام تمامی آهنگها :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٥
» متن آهنگها ۱ :: ۱۳۸۱/۱٠/٦
» متن آهنگها ۲ :: ۱۳۸۱/٩/٢٧