متن آهنگها ۱

پس چرا من نرقصم


 

خسته دل ناامید به عشق صبح روشن
مرغک بی بال و پر به عشق باغ و گلشن
زنده دل مو سفید به شوق زنده بودن
کودک نو رسیده به ذوق پر گشودن
به ساز این زندگی همه دارند می رقصند
پس چرا من نرقصم
اونی که خیلی داره اونی که هیچ نداره
اون که رو فرش سنگی شب رو به صبح میاره
اون کسی که یه عمره نشسته غصه خورده
اون که به شوق فردا به شادی رو آورده
به ساز این زندگی همه دارند می رقصند
پس چرا من نرقصم
اونی که صدها کتاب رفته نشسته خونده
واسه بیشتر دونستن وجودش رو سوزونده
اون که آرزوهاش حباب روی آبه
کسی که هر گناهی به چشم اون ثوابه
به ساز این زندگی همه دارند می رقصند
پس چرا من نرقصمعشق من
تو را از بین صدها گل جدا کردم
تو سینه جشن عشقت رو به پا کردم
برای نقطه ی پایان تنهایی
تو تنها اسمی بودی که صدا کردم
عشق من عشق من
عشق من عشق من
بگو از پاکی چشمه منو لبریز خواستن کن
با دستات حلقه ای از گل بساز و گردن من کن
اگه از مرگ باورها از آدمها دلم سرده
نوازش کن تو دستام رو که خیلی وقته یخ کرده
که خیلی وقته یخ کرده
عشق من عشق من
عشق من عشق من
دیگه دلواپس بودن واسم بسه
دیگه بیهوده پیمودن واسم بسه
زیادیم کرده پژمردن
زیادیم کرده غم خوردن
توی بیداد تنهایی
درعین زندگی مردن
عشق من عشق من
عشق من عشق من
بگو از پاکی چشمه منو لبریز خواستن کن
با دستات حلقه ای از گل بساز و گردن من کن
اگه از مرگ باورها از آدمها دلم سرده
نوازش کن تو دستام رو که خیلی وقته یخ کرده
که خیلی وقته یخ کرده
عشق من عشق من
عشق من عشق من
دیگه دلواپس بودن واسم بسه
دیگه بیهوده پیمودن واسم بسه
زیادیم کرده پژمردن
زیادیم کرده غم خوردن
توی بیداد تنهایی
درعین زندگی مردن
عشق من عشق من
عشق من عشق من
شکست

ای عزیز رفته از دست
ای سفر کرده ی دلتنگ
ای بت شیشه ای من
ای اسیر معبد سنگ
توی معبد دل من
اومدی ساده نشستی
از من و سختی قلبم
عاقبت تو هم شکستی
اگه ما هر دو شکستیم
از شکست هم شکستیم
اگه ما هر دو شکستیم
از شکست هم شکستیم
کاش از اول میدونستم
درد تو درد منم بود
لحظه ای که میشکستی
لحظه شکستنم بود
روبرو آیینه نبودی
کمک من شده بودی
نه یک معشوق نه یک همزاد
روح این تن شده بودی
اگه ما هر دو شکستیم
از شکست هم شکستیم
اگه ما هر دو شکستیم
از شکست هم شکستیم
ندونستم ندوستم
واسه من مثل هوایی
تو شکستنی تر از خواب
خواب ناز بچه هایی
ندونستم رفتن تو
رفتن روح من از تن
معنی نبودن تو
لحظه لحظه مردن من
اگه ما هر دو شکستیم
از شکست هم شکستیم
اگه ما هر دو شکستیم
از شکست هم شکستیم


/ 0 نظر / 36 بازدید